Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Dabigatran subventioneras vid förmaksflimmer

Dabigatran subventioneras vid förmaksflimmer

Publicerat 2011-12-01

Dabigatran (Pradaxa) ingår från och med den 1 december i högkostnadsskyddet vid förebyggande behandling av stroke och bildning av blodproppar hos vuxna som har en onormal hjärtrytm kallad icke-valvulärt förmaksflimmer och som anses vara i riskzonen för stroke.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Pradaxa ska vara subventionerat. Myndigheten skriver i dag på sin webbplats: ”Det är framför allt den lägre risken för hjärnblödningar, jämfört med Waran (warfarin) som ger ökad patientnytta. TLV har bedömt att kostnaden för Pradaxa står i rimlig proportion till den ökade nytta läkemedlet ger.”

Som villkor för subvention ska det marknadsförande företaget Boehringer Ingelheim senast den 1 maj 2014 redovisa kompletterade information för TLV. Detta eftersom det saknas data på långtidseffekter och följsamhet för Pradaxa i svensk klinisk praxis.

Jenny Stenbacka

Källa:

Senast ändrad