Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Dags för riskgrupper att influensavaccinera sig

Dags för riskgrupper att influensavaccinera sig

Publicerat 2011-10-11

Årets kampanj för influensa- och pneumokock-infektion äger rum under perioden från den 11 oktober till och med 16 december. För gravida gäller kampanjen fram tills dess influensaperioden är över.

De som rekommenderas och erbjuds kostnadsfri vaccination mot influensa- och pneumokockinfektion i den årliga kampanjen är:

 • Alla personer födda år 1946 eller tidigare
 • Personer, oavsett ålder, med:
  • kronisk lungsjukdom, inklusive astma
  • kronisk hjärtkärlsjukdom (dock inte enbart förhöjt blodtryck)
  • svårinställd diabetes mellitus
  • ökad risk för infektioner (till exempel immunbristsjukdom, men också andra tillstånd såsom cancer eller autoimmunitet där sjukdomen i sig eller behandlingen medför en ökad risk för infektioner)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • extrem fetma (BMI över 40)
  • neuromuskulär sjukdom
  • barn med flerfunktionshinder.

Vaccination mot influensa rekommenderas till gravida som inte vaccinerades mot influensa A(H1N1) under 2009 eller 2010. I erbjudandet till gravida ingår inte pneumokockvaccination. Vaccinationen görs företrädesvis under andra halvan av graviditeten. Vaccination redan under tidig graviditet kan vara motiverad hos gravida med samtidig kronisk risksjukdom enligt ovan.

Även gravida som fått Pandemrix 2009/2010 är dock välkomna att vaccinera sig kostnadsfritt, för att även få skydd mot influensa A (H3N2) och influensa B.

Riskgrupperna omfattar minst en och en halv miljon människor i Sverige. Alla influensa- och pneumokockvaccinationer ska registreras i registret Vaccinera, oavsett om personen som vaccineras tillhör någon mål- eller riskgrupp eller inte.

Vacciner som rekommenderas

Vaxigrip: vaccin mot säsongsinfluensa som innehåller influensa A (H1N1), det vill säga pandemiviruset, influensa A H3N3 och influensa B, rekommenderas varje år. Säsongsinfluensavaccinet kommer att innehålla samma tre virustyper som förra säsongen, det vill säga A/California/7/2009 (H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) och B/Brisbane/60/2008. OBS! Säsongsinfluensavaccin givet förra året har ingen skyddseffekt denna säsong.

Pneumovax: Pneumokockvaccin till riskbarn äldre än fem år och vuxna rekommenderas vid ett tillfälle. En revaccination, när det har gått mer än fem år sedan första vaccinationen, rekommenderas till patienter med avsaknad av mjälte eller nedsatt immunförsvar av annan anledning.

Prevenar 13: Pneumokockvaccin till riskbarn < 5 års ålder. Ges enligt dosering i Fass om barnet inte fått vaccination inom barnvaccinationsprogrammet. Pandemrix kommer inte att användas under årets vaccination.

Ring Smittskydd Stockholm Medicinska frågor från vården besvaras från och med den 5 oktober och under hela vaccinationskampanjen av en sjuksköterska på Smittskydd Stockholm på telefonnummer 08-737 39 90, vardagar 10.30–11.30 samt 13.00–14.00, eller via e-post registrator@smittskyddstockholm.se.

David Finer

Källa:
 1. Smittskydd Stockholm. Information till vårdgivare 2011-09-21

Senast ändrad