Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dextropropoxifen bort från hela EU

Publicerat 2011-03-28

Dextropropoxifen försvinner från och med mars månad i Sverige och inom kort från samtliga länder i EU. Norspan finns sedan ett antal år som alternativ på Kloka Listan, kommenterar docent Carl-Olav Stiller, ordförande i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Efter att ha funnits på marknaden i omkring 40 år får produkter med dextropropoxifen sedan mars 2011 inte längre säljas i Sverige. EU-kommissionen beslöt i februari 2010 om utfasning inom 15 månader i hela EU.

Ingen nyinsättning

En EMA-utredning har påvisat en begränsad effekt vid smärta och att kombinationspreparaten med substansen inte är bättre än rena paracetamolprodukter. Dessutom kan även måttliga doser vara dödliga. Förskrivande läkare uppmanas att successivt föra över patienter som behandlas med dextropropoxifen till andra behandlingsalternativ. Nyinsättning av läkemedlen rekommenderas inte.

Kommentar av expertrådet

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar:

– När vi tog bort dextropropoxifen ifrån Kloka Listan för ett antal år sedan valde vi att ta in Norspan i stället, om man är i behov av en opioid för smärtlindring. Vi bedömde att risken för överdosering med Norspan är låg. Lägsta dosen av långverkande morfin skulle också kunna vara ett alternativ till patienter, där man inte misstänker att det kan bli problem med missbruk. Att ersätta dextropropoxifen med tramadol eller kodein tycker vi inte är något bra alternativ. Om man tolererar lågdos ibuprofen, så är det ett mycket bättre alternativ än dextropropoxifen.

David Finer

Källa:
  1. EU. European Medicines Agency recommends withdrawal of dextropopoxyphene-containing medicines.
    Pressmeddelande 2009-06-25
  2. Läkemedelsverket. Dextropropoxifen dras bort från marknaden. Nyhet 2010-02-15

Senast ändrad