Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / EMA avråder från att vaccinera unga med Pandemrix

EMA avråder från att vaccinera unga med Pandemrix

Publicerat 2011-07-27

Individer under 20 år har en 6-13-faldigt ökad risk att insjukna i narkolepsi och bör inte vaccineras med Pandemrix, när annat lämpligt vaccin finns tillgängligt. Det uttalar europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter en utredning.

I augusti 2010 började de europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté CHMP att utreda risken för att insjukna i narkolepsi efter vaccination med Pandemrix.

Bakgrunden

Bakgrunden var rapporter om ett ökat antal fall av narkolepsi i Finland och Sverige som sattes i samband med vaccinationerna.

Nu är utredningen klar. CHMP rekommenderar att Pandemrix endast bör användas hos barn och ungdomar under 20 år, när annat vaccin mot säsongsinfluensa med skydd mot A(H1N1) inte finns tillgängligt och om immunisering mot A(H1N1) bedöms nödvändigt, exempelvis hos personer med risk för komplicerad infektion.

Inte hos vuxna

Motsvarande studier som i Sverige och Finland har inte utförts i övriga europeiska länder. Det kan därför inte uteslutas att en ökad risk kan föreligga även där. Ingen riskökning har setts hos vuxna.

Sannolikt påverkas risken att insjukna i narkolepsi också av andra faktorer som samverkar med vaccinationen, men för att avgöra det krävs ytterligare studier, anser experterna.

I Sverige rekommenderas inte längre Pandemrix till barn och ungdomar under 18 år.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket..Användningen av Pandemrix begränsas i Europa. Nyhet 2011-07-21

Senast ändrad