Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Färre biverkningsrapporter från sjuksköterskor

Färre biverkningsrapporter från sjuksköterskor

Publicerat 2011-05-06

Under förra året lämnade den svenska hälso- och sjukvården in cirka 5000 biverkningsrapporter. Knappt var femte rapport kom från en sjuksköterska – en minskning mot år 2009. Om vaccinrapporterna undantas är rapporteringsmönstret i princip oförändrat.

Av biverkningsrapporterna år 2010 var 4658 spontanrapporter och resten, 494 rapporter, kom från icke-interventionsstudier, till exempel registerstudier.

Drygt 900 av rapporterna kom från sjuksköterskor. Antalet sjusköterskerapporter var det lägsta sedan generell sjuksköterskerapportering infördes år 2007 (år 2007: 1209 rapporter, år 2008: 1161 och år 2009: 1491 rapporter).

Rapporteringsmönstret är i princip oförändrat för år 2010 – om vaccinrapporterna undantas. Vaccinet Pandemrix toppar listan över mest rapporterade läkemedel (se tabell 1). Därefter följer Infanrix, Waran, Remicade och Enbrel.

Fyra av dessa fem-i-topp-läkemedel (alla utom Infanrix) låg även år 2010 på topplistan över mest rapporterade läkemedel med allvarliga biverkningar. Av alla biverkningsrapporterna år 2011 bedömdes 2154 vara allvarliga biverkningar – 93 av dessa var dödsfall.

Flertalet inkomna rapporter för Remicade och Enbrel har dock skett via registeruppföljning i sjukvården inom ramen för ett särskilt projekt för biverkningsrapportering (ARTIS) med målet att registrera samtliga allvarliga biverkningar.

Tabell 1. Mest rapporterade läkemedel år 2011

Läkemedel

Antal rapporter
(% av totalt inkomna rapporter)

Pandemrix (Antigen)

666 (13)

Infanrix

272 (5)

Waran

168 (3)

Remicade

151 (3)

Enbrel

144 (3)

Enalapril

148 (3)

Humira

131 (2)

Simvastatin

90 (2)

Tetravac

70 (1)

Methotrexate Orion

69 (1)

Jenny Stenbacka

Senast ändrad