Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Förslag till bindande regler om livsuppehållande behandling

Förslag till bindande regler om livsuppehållande behandling

Publicerat 2011-04-13

Socialstyrelsen har för första gången tagit fram förslag på bindande regler om livsuppehållande behandling. Remisstiden är en månad. Läkarna får också riktlinjer om vilka omständigheter som ska gälla för att avstå ifrån eller avbryta livsuppehållande behandling.

De nya föreskrifterna kompletteras med en handbok för vården. Föreskrifterna ersätter tidigare allmänna råd från år 1992.

Uttalande redan 2010

Redan för ett år sedan uttalade Socialstyrelsen att en patient får avbryta sin behandling, om han/hon förstår läkarnas information och konsekvensen av sitt beslut.

Bakgrunden var bland annat en skrivelse från Svenska Läkaresällskapet och även ett brev från en respiratorbunden kvinna med terminal prognos som vädjade till Socialstyrelsen om att få hjälp med att avsluta sin behandling.

Det nya är dock att myndighetens uttalanden nu fastställts i ett förslag till bindande regler.
I riktlinjerna står att verksamhetschefen ska utse en läkare som fast vårdkontakt för varje patient med ett livshotande tillstånd. Läkaren ansvarar för patientens vårdplanering.

Respektera patienten

Om patienten kommunicerar att hon/hon vill att vården ska avstå från eller avbryta livsuppehållande behandling, så måste läkaren/vårdkontakten respektera patientens önskan. Läkaren är också skyldig att rådgöra med minst en annan kollega och med andra som deltar i patientens vård.

Före ställningstagandet ska läkaren se till att patienten och närstående fått individuellt anpassad information enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Läkare ska också göra en bedömning av patientens psykiska status och se till att patienten förstår informationen, inser konsekvenserna, haft nog med tid att fundera och står fast vid sin inställning.

Svåra frågor

– Det nya regelverket och handboken leder till säkrare vård för patienten. Både patienter och närstående ska kunna känna sig trygga med att vården hanterar de här svåra frågorna på ett bra sätt. Men det kommer förstås fortsättningsvis att handla om svåra medicinska och etiska frågor, säger Anders Printz, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

När det inte längre är aktuellt med livsuppehållande eller annan livräddande behandling ska patienten erbjudas palliativ vård, som kan vara smärtlindrande och ångestdämpande behandling.

– Riktlinjerna innehåller ingen annan uppfattning om palliativ sedering än den som dikteras av vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns inga bestämmelser om att patienten ska väckas var fjärde timme eller liknande utan man ska följa praxis i varje enskilt fall, säger Anders Printz.

Riktlinjerna har tagits fram i när samarbete med bland andra Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet, Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, Socialstyrelsens etiska råd, flera av Socialstyrelsens vetenskapliga råd samt patientföreningar.

David Finer

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Förslag på nya föreskrifter om livsuppehållande behandling. Pressmeddelande 2011-04-12

Senast ändrad