Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Icke-selektiva NSAID granskas igen

Publicerat 2011-10-26

En ny EU-genomgång av alla tillgängliga data för diklofenak, ibuprofen, ketoprofen och andra icke-selektiva NSAID har initierats. Sedan den senaste utvärderingen år 2006 har ett antal nya studier publicerats.

Nyligen presenterades resultaten från det oberoende forskningsprojektet Safety of non-steroidal antiinflammatory drugs (SOS) som finansierats av Europeiska kommissionen. Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, kommer nu att gå igenom resultaten från denna metaanalys, samt övriga tillgängliga data, inklusive data från kliniska prövningar och epidemiologiska studier, och biverkningsrapporter för icke-selektiva NSAID och se över nytto-riskbalansen.

De substanser som omfattas av utredningen är:

 • diklofenak
 • etodolak
 • ibuprofen
 • indometacin
 • ketoprofen
 • meloxikam
 • nabumeton
 • naproxen
 • nimesulid
 • piroxikam

Det är fem år sedan den europeiska läkemedelsmyndigheten senast gick igenom alla tillgängliga data över riskerna inom hjärtkärlområdet vid behandling med icke-selektiva NSAID. Slutsatsen var då att den övergripande nytto-riskbalansen var positiv, men att en lätt ökad risk för exempelvis hjärtinfarkt och stroke vid användning av läkemedlen inte kunde uteslutas, i synnerhet vid behandling med höga doser under lång tid.

Jenny Stenbacka

Källa:
 1. EMA. European Medicines Agency starts new review of cardiovascular risks of non-selective NSAIDs. Press release 2011-10-21
 2. Läkemedelsverket. Ny genomgång av icke-selektiva NSAID påbörjad. Nyhet 2011-10-24

Senast ändrad