Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ingen ökad försäljning av paracetamol efter apoteksomregleringen

Ingen ökad försäljning av paracetamol efter apoteksomregleringen

Publicerat 2011-04-07

Den senaste treårsperioden kan varken någon försäljningsökning av paracetamol eller ökning av antalet förgiftningar hittas. Det visar en första del i ett större projekt där Läkemedelsverket kartlägger användningen av receptfria läkemedel.

Någon förändring av den totala försäljningsvolymen för paracetamol från den 1 januari 2008 till den 31 december 2010 kan inte ses. Inte heller försäljningen av receptfri paracetamol har ökat under år 2010.

Det konstaterar Läkemedelsverket som har utrett om omregleringen av apoteksmarknaden, och därmed ökad tillgänglighet, har påverkat försäljningen av paracetamol. Utredningen är en del i ett större projekt som syftar till att samla fakta kring försäljningsutveckling och användning av receptfria läkemedel.

Inte fler förgiftningar med paracetamol

I den första delundersökningen ingick även frågan om någon ökning av förgiftningar eller självmordsförsök med paracetamol kundes ses.

– Paracetamol som används rätt är ett bra och säkert läkemedel, men risken vid överdosering måste dock tas på största allvar. Det är i stor utsträckning unga kvinnor som står för förgiftningar och självmordsförsök med paracetamol, säger Bo Bergman vid Läkemedelsverket i ett uttalande på myndighetens webbplats.

Varken statistik från Giftinformationscentralen eller tillgängliga data över vårdkonsumtion för paracetamolrelaterade förgiftningar/självmordsförsök tyder på att en ökning av överdoser eller förgiftningar har skett under de senaste tre åren.

Läkemedelsverket kan i utredningen alltså inte se någon förvärrad problembild – men observationstiden är kort.

För att följa utvecklingen framöver har Läkemedelsverket planerat en uppföljning av denna första studie. Myndigheten tänker även genomföra en annan uppföljning av den receptfria läkemedelsmarknaden som bland annat lägger fokus på ungdomars attityder till och kunskap om receptfria smärtstillande läkemedel.

Fakta Så mycket paracetamol köper svenskarna

Varje svensk köper motsvarande 90 stycken 0,5 gram paracetamoltabletter varje år. Cirka två tredjedelar av all försäljning sker mot recept.

Paracetamol har funnits i dagligvaruhandeln sedan den 1 november 2009.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Ingen ökning av förgiftningar och självmordsförsök med paracetamol. Nyhet 2011-04-07
  2. Läkemedelsverket. Paracetamol: försäljning och förgiftning – har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Rapport 2011-04-04

Senast ändrad