Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kammarrätten prövar inte HPV-upphandlingen

Kammarrätten prövar inte HPV-upphandlingen

Publicerat 2011-12-21

Kammarrätten i Stockholm ger inte prövningstillstånd angående landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Beslutet att upphandlingen tills vidare inte får avslutas upphör nu att gälla.

Kammarrätten anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målen om upphandling av HPV-vaccin. Förvaltningsrättens avgörande står därmede fast. Kammarrättens beslut att upphandlingen tills vidare inte får avslutas upphör också att gälla [1].

Det innebär att ett avtal för den nationella upphandlingen kan skrivas, förutsatt att Kammarrättens beslut inte överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Sveriges landsting har gemensamt genomfört en upphandling av HPV-vaccin. Det förlorande bolaget begärde överprövning av upphandlingen. Förvaltningsrätten fann att upphandlingen hade genomförts på ett korrekt sätt. Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten.

I Stockholms län kommer, som tidigare meddelats,
vaccination av flickor födda 1993 och 1994 att starta den 1 februari nästa år [2].

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Kammarrätten. Kammarrätten prövar inte landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer. Pressmeddelande 2011-12-21
  2. Janusinfo. HPV-vaccination i Stockholm i februari. Nyhet 2011-12-16

Senast ändrad