Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kampanj: Mindre antibiotika - mer av eget försvar

Kampanj: Mindre antibiotika - mer av eget försvar

Publicerat 2011-09-13

Strama har tillsammans med Vårdguiden och kommunikationsavdelningen vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen startat en kampanj för att minska överförskrivningen av antibiotika i Stockholmsområdet.

Vårt län har tillsammans med Skåne den högsta förskrivningen i hela landet, 413 recept per 1000 invånare och år. Det krävs därför krafttag för att nå patientsäkerhetsmålet att minska förskrivningen av antibiotika till 250 recept per 1 000 invånare.

En kampanj genomförs nu riktad till vårdcentraler, närakuter och barnavårdscentraler men även till förskolor.

I kampanjen sprids affischer, foldrar och brev med budskapet: Mindre antibiotika - mer av eget försvar. Materialet som sänds direkt till vårdenheterna förklarar varför det är viktigt att minska antibiotikaanvändningen, och ger samtidigt råd om hur man på andra sätt kan lindra barnets symtom vid olika luftvägsinfektioner. Det finns också en checklista i pdf-format till vårdgivare att använda som stöd i patientsamtalet.

Samtidigt har en webbplats med patientinformation, www.antibiotikaellerinte.se, om när antibiotika gör nytta eller inte, lanserats. Där finns både en allmän del om infektioner och antibiotika samt en specifik del som tar upp öron-, bihåleinflammation, halsfluss och hosta. Tanken är att läkaren ska kunna hänvisa patienter och föräldrar till denna information i situationer där inte antibiotika skrivs ut direkt.

Fem Frågor till Astrid Lundevall, läkare på Strama, som kommit med idén till kampanjwebbplatsen

Hur kom kampanjsajten www.antibiotikaellerinte.se till?

– Allmänläkaren har ofta en pressad arbetssituation och tidsbristen blir särskilt tydlig vid akuta besök och på jourmottagningar. Korta besök ger alltför lite utrymme till förklaringar om varför till exempel antibiotika inte alltid är nödvändigt. I dessa fall kan det vara praktiskt att kunna hänvisa en patient eller föräldrar till kort information på nätet, säger Astrid Lundevall.

– På ett tryckt kort som är lika stort som ett visitkort finns en bild på ena sidan och den aktuella webbadressen på den andra. Läkaren kan lämna kortet till patienten som kan läsa vidare hemma vid datorn, på arbetet eller i telefonen.

Vad är målet?

– Målet är att öka kunskapen om att vi kan läka ut många vanliga bakteriella infektioner utan antibiotika. Vi vill även trycka på att man i många fall tjänar väldigt lite på att ta en antibiotikakur men också att vi inte ska använda antibiotika i onödan.

– Vi vill absolut inte skrämma någon från att ta antibiotika när det verkligen behövs! Vi vill också uppmuntra alla att kontakta sin vårdcentral för att få en diagnos och bli ordentligt undersökt. Först då kan vi läkare uttala oss om när vi tror att antibiotika gör mest nytta.

Vem riktar sig webbplatsen till?

– Till alla som vill veta mer om antibiotikabehandling vid de fyra vanligaste luftvägsinfektionerna. Ofta sammanfaller väl ett sådant intresse med att man själv eller en närstående, kanske ens barn, har en aktuell infektion.

Hur länge ska webbplatsen finnas?

– Ämnet antibiotikaresistens och debatten om onödig antibiotikaanvändning kommer att vara aktuell under lång tid framöver. Innehållet ska uppdateras regelbundet och vi ser själva långsiktigt på detta e-lärande, alltså undervisning på nätet. Vi ser det inte enbart som en kampanj – även om den sammanfaller med SLL:s antibiotikakampanj.

Hur följer ni upp/mäter effekterna av kampanjen?

– Vi mäter antal besök på webbplatsen och tittar på hur besökarna har kommit in på webbplatsen; antingen direkt eller via en länk från en annan webbplats.

– Indirekt kan vi även följa upp genom att ta fram statistik på förskrivningen av antalet antibiotikarecept. I förlängningen hoppas vi förstås att antalet recept ska minska i vissa åldrar, främst till barn mellan 0–6 år, och att profilen på antibiotikaförskrivning ska förändras. Vi önskar till exempel att färre kinoloner och andra bredspektrumantibiotika förskrivs i minskad omfattning och att mer Kåvepenin förskrivs istället för amoxicillin.

Jenny Stenbacka

Senast ändrad