Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketoprofengeler receptbeläggs

Publicerat 2011-02-01

Alla geler med ketoprofen för utvärtes användning ska receptbeläggas från den 15 februari enligt beslut av den europeiska kommissionen [1].

Läkemedelsverket har tidigare meddelat att den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderat receptbeläggande. Bakgrunden var en utredning där nyttan med ketoprofen gel vägts mot risker för fotosensibilisering. Sådana reaktioner har rapporterats.

Hudreaktioner har också beskrivits hos patienter som kombinerat ketoprofenprodukter med produkter som innehåller octocrylene, ett kemiskt solfilter, som finns i flera kosmetiska och hudvårdande produkter. Dessa reaktioner har uppkommit utan exponering för solljus.

Ketoprofen gel är godkänt för behandling av lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och ledskador som exempelvis sportskador. De geler med ketoprofen som finns i Sverige idag är Orudis, Siduro och Zon. Från och med den 1 februari ingår ketoprofengelerna inte längre i högkostnadsskyddet [2].

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Ketoprofen för utvärtes bruk blir receptbelagt. Nyhet 2011-01-31
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Smärtstillande gel och spray försvinner från högkostnadsskyddet. Nyhet 2010-10-27

Senast ändrad