Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloka Listan 2011 nu på Janusinfo

Publicerat 2011-01-18

Årets Kloka Listan, Stockholms läns landstings rekommendationslista för läkemedel, finns nu på Janusinfo.

Här är några av förändringarna:
Som ett led i att försöka hindra en fortsatt ökning av ESBL-producerande bakterier utgår Zinacef (cefuroxim) ur listan. Cefuroxim är idag ett av de mest använda intravenösa antibiotika på sjukhusen i länet. Substansen är dock inte längre ett medicinskt förstahandsval vid viktiga indikationer.

Av miljöskäl utgår också Levitra (vardenafil) ur listan då preparatet till skillnad från likvärdiga produkter saknar miljödokumentation.

Östrogenbehandling halkar ner som andrahandsval vid metastaserad prostatacancer. I stället är nu leuprorelin förstahandsval.

Ranitidin tas med på listan för måttliga besvär vid gastroesofageal refluxsjukdom.

Vid epilepsi rekommenderas lamotrigin, Keppra (levetiracetam) och Trileptal (oxkarbazepin) som andrahandsval för specialiserad vård. Det sistnämnda rekommenderas för barn.

I webbversionen finns liksom tidigare år motiveringar till preparatvalen och länkar till behandlingsriktlinjer.

Siv Martini

Senast ändrad