Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kombinationsmedel med losartan och hydroklortiazid åter på Kloka Listan

Kombinationsmedel med losartan och hydroklortiazid åter på Kloka Listan

Publicerat 2011-06-13

Stockholms läns läkemedelskommitté har beslutat att de fasta kombinationerna av losartan och hydroklortiazid återigen ska rekommenderas på Kloka Listan vid indikationen hypertoni.

De fasta kombinationerna av losartan och hydroklortiazid utgick vid årsskiftet därför att prisskillnaden mellan kombinationspreparaten och ett losartanpreparat plus ett hydroklortiazidpreparat var så stor att den fasta kombinationen inte bedömdes kostnadseffektiv. Kostnadseffektiva preparat med generiskt losartan i kombination med antingen 12,5 eller 25 mg hydroklortiazid finns nu tillgängliga och rekommenderas därför på Kloka Listan.

Vid receptförskrivning välj generika (originalpreparatet Cozaar Comp ingår inte längre i läkemedelsförmånen och kommer därför inte bytas ut på apoteket). Vid beställning till läkemedelsförråd rekommenderas Losarstad Comp som sjukhusapoteket hädanefter kommer att byta till vid leverans till sjukvården.

Kristina Johansson

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Vi beslutar att Cozaar inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Nyhet 2011-03-09

Senast ändrad