Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsboken i nätversion mer innehållsrik

Läkemedelsboken i nätversion mer innehållsrik

Publicerat 2011-07-20

Nu finns den kompletta versionen av Läkemedelsboken 2011-2012 på nätet. Nätversionen innehåller betydligt mer information än den tryckta, bland annat specialkapitel om läkemedelsanvändning, regelverket inom läkemedelsområdet samt IT-stöd.

I år har Läkemedelsverket tagit över ansvaret för utgivningen från Apoteket AB, som gett ut boken sedan den första utgåvan 1977. Nytt for denna 18:e utgåva är också en särskild satsning på informationen om läkemedelsbehandling av barn. Samtliga terapikapitel har setts över ur pediatrisk synvinkel.

Nya specialkapitel

Transplantationsimmunologi och organtransplantationer är ämnet för ett nytt terapikapitel. Nya specialkapitel behandlar läkemedelsbehandling av äldre på särskilt boende/i hemsjukvård, läkemedel i kombination med trafik och riskfyllt arbete, olagliga läkemedel och behandling med hyperbar syrgas.

Interaktiv version

Dessutom finns en interaktiv version, så att det går att använda länkar från exempelvis innehållsförteckningen till respektive kapitel, från sökordsregister till kapitel och från referenslistor till refererade tidskriftsartiklar och webbplatser.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsboken 2011-2012.

Senast ändrad