Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsförsäkringen påbörjar handläggning av narkolepsifallen

Läkemedelsförsäkringen påbörjar handläggning av narkolepsifallen

Publicerat 2011-03-31

”Vi har i samråd med medicinsk expertis bedömt att tillräckligt underlag nu finns för att kunna påbörja den medicinska bedömningen”. Det skriver Läkemedelsförsäkringen på sin webbplats efter att resultaten från svenska registerstudien av narkolepsifallen och sambandet med Pandemrix nu har publicerats av Läkemedelsverket.

Läkemedelsförsäkringen (LF) har hittills avvaktat såväl den utredning som svenska Läkemedelsverket gör som den pågående europeiska angående narkolepsifallen [1]. Men nu bedöms underlaget vara tillräckligt för att handläggning av ärendena ska kunna påbörjas [2].

Alla ärenden angående narkolepsi och Pandemrix kommer att bedömas individuellt. I ett flertal ärenden har Läkemedelsförsäkringen ännu inte fått in alla journaler, och i vissa ärenden måste materialet kompletteras.

”I de ärenden där vi fått in all dokumentation kommer vi nu att börja tillskriva medicinsk rådgivare”, skriver LF i dag på sin webbplats.

När den medicinska bedömningen är avslutad kan Läkemedelsförsäkringen fatta beslut om skadan uppfyller villkoren i försäkringen och ska ersättas. För de som ska ersättas vidtar därefter en ekonomisk utredning för att bestämma utredningens storlek.

Besked tidigast efter sommaren

Läkemedelsförsäkringen bedömer att besked kommer att kunna lämnas i dessa ärenden tidigast efter sommaren.

”Vi hoppas på förståelse för att vår bedömning kommer att ta längre tid än normalt med anledning av det stora antal ärenden avseende narkolepsi som först ska bedömas av våra medicinska rådgivare”, skriver de.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsförsäkringen. Pandemrix och narkolepsi, uppdatering. Uttalande 2011-02-02
  2. Läkemedelsförsäkringen. Pandemrix och Narkolepsi, uppdatering 2. Uttalande 2011-03-31

Senast ändrad