Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket önskar bättre kommunikation kring naturläkemedel

Läkemedelsverket önskar bättre kommunikation kring naturläkemedel

Publicerat 2011-08-19

Prevalensen av kontaktallergi för fyra utvärtes administrerade naturläkemedel är 0-26 procent enligt en översikt i Läkartidningen. Läkare bör ta upp en god anamnes med risken för biverkningar och interaktioner mellan läkemedel och naturläkemedel i åtanke anser författarna. Läkemedelsverket instämmer i vikten av att patienter och vårdpersonal kommunicerar mer kring naturläkemedel.

I Sverige finns fyra, av Läkemedelsverket godkända, naturläkemedel för utvärtes administration: tea tree oil, Herstat (Propolis), Oleum salvum och Efabene (besksöta). I veckans nummer av Läkartidningen redovisas en litteraturstudie om risken för kontaktallergi med dessa medel.

Flera egenskaper

Preparaten har flera egenskaper och användningsområden. Tea tree oil har antiseptiska, baktericida, fungicida och sårläkande egenskaper och används ibland annat i salvor, schampo, tandkrämer och badoljor. Propolis eller bikitt har antibiotiska, antiinflammatoriska och antioxidanta egenskaper och finns i ansiktskrämer, salvor, lotioner och lösningar. Oleum salvum innehåller flera flyktiga oljor, som ofta används i aromterapi och i parfymer och kosmetika. Efabene används mot lindriga eksem.

Litteraturgenomgången byggde på en PubMed-sökning. Endast studier med positivt utfall vid lapptestning togs med. Prevalensen av kontaktallergi för propolis varierade mellan 1,2 och 6,4 procent, för tea tree oil mellan 0 och 26 procent, för pepparmynta (en aktiv beståndsdel i Oleum salvum) mellan 0 och 5 procent och för eukalyptus (en annan beståndsdel i Oleum salvum) mellan 0,54 och 1,5 procent. Inga studier avseende kajeputolja framkom vid sökningen.

Hög frekvens kontaktallergi

Resultatet var en påfallande hög fre­kvens kontaktallergi för naturläkemedel (som jämförelse kan nämnas att frekvensen kontaktallergi för vanliga hudvårdsmedel oftast är under 1 procent), vilket dock inte säger något om hur vanlig kontaktallergi är i en population.

Författarna – tre läkare från Skåneregionen – påpekar också att kontaktallergi bara är en av många hudmanifestationer. Troligen underrapporteras biverkningar av naturläkemedel, liksom av läkemedel i stort. Dessutom kan kontaktallergi utlösas av många andra substanser i produkterna.

Författarna rekommenderar att läkare, inte minst i primärvården, tar upp en god anamnes med naturläkemedel i åtanke. Om man inte finner någon bakomliggande orsak till eksemet bör man överväga att remittera eksempatienter till hudläkare för allergiutredning med lapptest.

Ökad öppenhet krävs

Barbro Gerdén, hudläkare och handläggare, växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket instämmer i råden om öppenhet och kommunikation.

– Ofta har man på sjukhuset inte ställt frågan, men det händer också det omvända att patienter inte berättar, så det krävs en ökad öppenhet på båda håll.

I USA har den federala myndigheten för komplementär- och alternativmedicin NCCAM (som ligger under National Institutes of Health, NIH) genomfört en kampanj med namnet Time to Talk. Huvudbudskapet är att patienter och vårdpersonal bör prata mer med varandra, bland annat med tanke på riskerna för interaktioner och biverkningar av naturläkemedel och vanliga läkemedel.

– När jag föreläser för patientorganisationer är nästan det viktigaste budskapet att man ska berätta för sin läkare om man tar preparat på eget initiativ. Sjukvårdspersonal ska naturligtvis också ställa frågor om detta till patienter som söker för exempelvis biverkningar, säger Barbro Gerdén.

Kända uppgifter för Läkemedelsverket

Resultatet av genomgången om naturläkemedlen är ingen överraskning för henne.

– Det här är kända uppgifter för oss, genom vår kunskap om beståndsdelarna i preparaten och genom biverkningsrapporteringen.

Läkemedelsverket såg en problematik med dels kraftiga irritativa besvär, dels kontaktallergi i samband med godkännadet av Tea Tree Oil-preparat som naturläkemedel i slutet av 1990-talet. Det föranledde dels rekommendation om spädning till tioprocentig beredning och dels begränsning av indikationen till lindrig akne, klåda vid lindrig fotsvamp och okomplicerade insektsbett.

– Jag tror inte det har gjorts några svenska studier av problemets omfattning med kontaktallergier. Vi har inga biverkningsrapporter för Tea Tree Oil sedan 2005. Vi tror dock att det sker en underrapportering. Det är en uppgift för oss på Läkemedelsverket att gå ut med information till sjukvården och allmänheten om vikten av att rapportera biverkningar för växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Det återstår att diskutera om detta borde ske i form av en kampanj, säger Barbro Gerdén.

David Finer

Källa:
  1. Mikaela Ahlin, Veronika Dingizian, Åke Svenssson. Naturläkemedel ger hög frekvens kontaktallergi. Läkartidningen nr 32–33 2011 volym 108
  2. National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM). Time to Talk-kampanjen

Senast ändrad