Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket satsar mer på kampen mot olaga handel

Läkemedelsverket satsar mer på kampen mot olaga handel

Publicerat 2011-05-18

– Den olaga handeln med läkemedel är ett jättestort och växande problem, som säkert inte helt går att stoppa, säger Per-Åke Sandvold, chef för en ny enhet för kontroll av olaglig läkemedelsförsäljning på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket började mer systematiskt att arbeta med den olagliga handeln år 2005. Den 1 maj i år startade den speciella enheten på Läkemedelsverket som enbart ska arbeta mot illegal försäljning och olaglig tillverkning av kopierad eller falsk medicin. Bakgrunden är flera tecken på ett ökande problem.

– Som tur är har vi hittills inte identifierat att enda fall där olagliga läkemedel dykt upp i den svenska handeln. Men olaga handel är ett jättestort och växande problem som säkert inte helt går att stoppa, säger Per-Åke Sandvold.

Oroande resultat

Inför informationskampanjen Crime Medicine, som genomfördes år 2008–2009, lät Läkemedelsverket intervjua 1000 personer. Resultaten visade att omkring 3 procent (150–200 000 personer mellan 18–65 år) köpt läkemedel eller liknande preparat via internet.

Dessutom svarade 35 procent att de skulle kunna tänka sig att göra om det, vilket Läkemedelsverket betecknade som oroande. År 2010 hade andelen som köpt läkemedel ökat till 20 procent och andelen som kunde tänka sig att köpa ökat till 70 procent.

– Vi måste fortsätta att informera allmänheten om de stora risker man tar när man handlar läkemedel på nätet. Enligt Läkemedelsverkets regleringsbrev 2011 ska vårt arbete för att motverka olaglig försäljning av läkemedel innefatta att definiera vilka målgrupper som handlar på nätet och varför, och att samråda med olika aktörer som skola, sjukvård, tull och polis, säger Per-Åke Sandvold.

Identifiera ursprung

Ett annat uppdrag är att spåra i det legala flödet innan det expedieras med hjälp av en teknik som är gemensam för flera europeiska länder. Det ska bli möjligt att snabbt identifiera ett läkemedels ursprung med hjälp av databaser på företagen.

I ett europeiskt samarbetsprojekt mellan Polisen, Tullverket och Läkemedelsverket beslagtogs totalt 70-80 000 olagliga tabletter.

– Vi har också stora förhoppningar på den nya lagen som kom 1 april enligt vilken en åklagare får ta substanser i beslag, oavsett om de är narkotikaklassade eller inte, för att kunna starta en utredning, säger Per-Åke Sandvold.

David Finer

Senast ändrad