Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket varnar för olagliga bantningsmedel med sibutramin

Läkemedelsverket varnar för olagliga bantningsmedel med sibutramin

Publicerat 2011-07-11

Läkemedelsverket varnar för användning av vissa olagliga bantningsprodukter som säljs på nätet som ”naturprodukter” och visat sig innehålla substansen sibutramin.

Efter att privatpersoner som mått dåligt kontaktat Läkemedelsverket, har nio produkter analyserats och visat sig innehålla läkemedelssubstansen sibutramin:

• Slimline Softgel Capsules, kapslar
• Acai Berry ABC, kapslar
• Hygia fit, kapslar
• Sport Burner, kapslar
• Health Slimming Coffee, frystorkat kaffe
• Instant Slim, kapslar
• 3X Slimming Power, kapslar
• Li Da Daidaihua, kapslar
• Botanical Slimming, kapslar

Drogs in

Sibutramin ingick tidigare i det receptbelagda läkemedlet Reductil, som drogs in i fjol på grund av konstaterad risk för hjärtinfarkt och stroke vid längre tids användning. Även tidigare bedömdes Reductil som olämpligt för exempelvis patienter med psykisk sjukdom eller hjärtsjukdom.

Det var inte heller lämpligt för kvinnor som var eller ville bli gravida, eftersom det möjligen kunde ha fosterskadande effekt. Biverkningar vid användning av sibutramin är exempelvis kraftig hjärtklappning, illamående, huvudvärk, yrsel, förstoppning och sömnproblem.

Kan vara lagbrott

Trots att de analyserade produkterna marknadsförts som ”naturprodukter”, visar de sig innehålla läkemedelssubstansen sibutramin i vitt skilda mängder. Produkter med samma namn som analyserats flera gånger har dessutom innehållit helt olika mängder vid olika tillfällen.

Att sälja preparat med läkemedelssubstanser som inte är godkända, kan vara ett brott mot läkemedelslagen.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsverket varnar för användning av bantningsprodukter inköpta via Internet. Nyhet 2011-07-08

Senast ändrad