Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsverket vill narkotikaklassa substans bakom dödsfall bland unga

Läkemedelsverket vill narkotikaklassa substans bakom dödsfall bland unga

Publicerat 2011-02-04

Efter flera dödsfall har Läkemedelsverket bett regeringen att narkotikaklassa o-desmetyltramadol, som ingår i produkten Krypton. Krypton har kunnat säljas lagligt över Internet, men med en narkotikaklassning av o-desmetyltramadol skulle detta inte längre vara möjligt.

I december 2010 berättade läkare och kemister från Rättsmedicinalverket i en artikel i Läkartidningen att nio unga personer avlidit sedan oktober 2009 till följd av intag av o-desmetyltramadol.

O-desmetyltramadol är en metabolit till tramadol men är till skillnad från modersubstansen inte narkotikaklassad.

”Kryddat” kratom i Krypton

I samtliga dödsfall påvisades även mitragynin, en alkaloid med opioid effekt och en av de aktiva substanserna i kratom, en växt från Sydostasien som traditionellt använts för sin effekt på uthållighet och humör samt för att lindra opiatabstinens.

Kratom innehåller inte naturligt o-desmetyltramadol. Däremot förekommer kratom ”kryddat” med o-desmetyltramadol i Krypton, en ny drog som kan köpas lagligt via Internet, då varken mitragynin eller o-desmetyltramodol är narkotikaklassade idag.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Bäckström B, Classon G, Löwenhielm P, Thelander G. Krypton – ny, dödlig Internetdrog. Läkartidningen nr 50 2010 volym 107, 3196-7.
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsverket begär narkotikaklassning av o-desmetyltramadol. Nyhet 2011-02-02.

Senast ändrad