Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Landstingschefer ber TLV ompröva priserna på TNF-hämmare

Landstingschefer ber TLV ompröva priserna på TNF-hämmare

Publicerat 2011-04-15

Fyra läkemedelsansvariga landstingchefer har i ett brev bett TLV att ompröva priserna på TNF-hämmare. I Stockholms läns landsting svarar biologiska läkemedel inklusive TNF-hämmare med 500 miljoner kronor för den största enskilda utgiftsposten.

Brevet är undertecknat av Carl-Gustaf Elinder, chefen för Medicinskt Kunskapscentrum, Stockholms läns landsting, Maria Landgren, läkemedelschef, Region Skåne, Mikael Svensson, enhetschefen för läkemedelsgruppen, Landstinget Östergötland och Karin Lendenius, läkemedelschefen för Västra Götalandsregionen.

Nya riktlinjer i höst

Socialstyrelsen har presenterat förslag till nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, där den slutgiltiga versionen väntas komma i höst. Riktlinjerna omfattar reumatoid artirit, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom), psoriasisartrit, artros i höft och knä, benskörhet och långvarig smärta i nacke, skuldror och rygg.

Flera av rekommendationerna väntas på sikt förbättra patienternas hälsa, ge höjd livskvalitet, bättre funktionsförmåga och minskat antal frakturer, vilket kan ge sänkta kostnader längre fram.

Höjer kostnaderna

Socialstyrelsen bedömer dock att rekommendationerna kommer att innebära ökade kostnader för hälso- och sjukvården på kort sikt. Kostnadsökningen kommer till stor del från läkemedelsbehandling med TNF-hämmare och andra biologiska läkemedel. Priset på TNF-hämmare är i dag cirka 140 000 kr per år och patient.

I brevet skriver cheferna att de ”anser att TLV bör ompröva priserna för dessa läkemedel pga utökade indikationer och patientpopulationer jämfört med när läkemedlen prissattes. Det är helt orimligt med en bibehållen prisnivå vid rådande rekommendationer.”

Den pågående TLV-översynen av läkemedlen Enbrel, Humira och Remicade måste beakta förslaget till riktlinjer från Socialstyrelsen, menar cheferna i sitt brev.

David Finer

Senast ändrad