Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Leverfunktionen bör kontrolleras hos patienter som behandlas med Multaq

Leverfunktionen bör kontrolleras hos patienter som behandlas med Multaq

Publicerat 2011-01-26

Multaq (dronedaron) misstänks kunna ge allvarliga leverskador. Myndigheterna ska analysera tillängliga data men uppmanar nu läkare att ta prover på de förmaksflimmerpatienter som är behandlade med läkemedlet.

Flera fall av leverskador, varav två har krävt transplantationsbehandling, har rapporterats hos patienter som behandlats med Multaq (dronedaron) [1, 2]. Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP har nu beslutat att analysera alla tillgängliga data om Multaqs effekter på leverfunktionen.

Tills vidare rekommenderas att levertester genomförs innan dronedaronbehandling inleds. Både den europeiska myndigheten och det svenska Läkemedelsverket uppmanar också ansvariga läkare att kontrollera de patienter som behandlas med Multaq [1, 3]. Skulle proverna visa en påtaglig leverfunktionspåverkan bör behandlingen avslutas.

Produktinformationen för Multaq kommer att uppdateras med information om möjlig risk för leverskada.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. EMA. Benefit-risk review of Multaq started. News 2011-01-21
  2. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: Severe liver injury associated with the use of dronedarone (marketed as Multaq). Safety Announcement 2011-01-14
  3. Läkemedelsverket. Multaq misstänks kunna ge allvarliga leverskador. Nyhet 2011-01.24

Senast ändrad