Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Lyrica kvar i högkostnadsskyddet med begränsning

Lyrica kvar i högkostnadsskyddet med begränsning

Publicerat 2011-12-20

Från och med den 1 april 2012 är subventionen för Lyrica (pregabalin) begränsad vid neuropatisk smärta (nervsmärta) och generaliserat ångestsyndrom. Vid epilepsi kvarstår subventionen utan begränsning.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömer att Lyrica inte är ett kostnadseffektivt förstahandsalternativ vid behandling av neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom. Vid neuropatisk smärta ska Lyrica bara ges med subvention till de patienter som inte nått behandlingsmålet med vare sig ett tricykliskt antidepressivt läkemedel eller gabapentin.
Vid generaliserat ångestsyndrom ska Lyrica endast ges med subvention till de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl, till exempel på grund av kontraindikationer.
”Lyrica används i dag av många patienter som inte tidigare har prövat andra mer kostnadseffektiva alternativ. I dessa fall bör förskrivaren överväga att ställa över patienterna till sådana alternativ”, kommenterar TLV sitt beslut.

Vid epilepsi bedömer TLV att användningen av Lyrica är kostnadseffektiv och därför ska subventioneras utan begränsning.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Lyrica kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning. Beslut 2012-12-20

Senast ändrad