Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Miljöklassificerade läkemedel 2011

Publicerat 2011-01-31

Broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2011 finns nu att beställa kostnadsfritt eller skriva ut som pdf. Till broschyren finns även ställ i papp som rymmer ungefär 50 broschyrer.

Årets upplaga har utökats med cirka 60 substanser tillhörande läkemedelsgrupperna hjärta och kretslopp, hud, nervsystemet, ögon och öron och varia. För omkring 70 substanser har miljödata uppdaterats. På Janusinfo uppdateras miljöklassificeringen kontinuerligt.

Senast ändrad