Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nobelpris till upptäckter om medfödd och förvärvad immunitet

Nobelpris till upptäckter om medfödd och förvärvad immunitet

Publicerat 2011-10-04

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2011 har tilldelats forskarna Bruce Beutler, Jules Hoffmann och Ralph Steinman för deras upptäckter om medfödd och förvärvade immunitet.

De upptäckter som belönas med årets Nobelpris har bland annat lett till utvecklingen av bättre vacciner och till behandlingar av cancer och inflammationssjukdomar.

Avgörande för försvaret

År 1996 upptäckte Jules Hoffmann, tidigare chef för Institutet för molekylär cellbiologi i Strasbourg, och medarbetare att bananflugor med mutationer i den så kallade Toll-genen inte kunde skydda sig mot infektioner utan dog.

Hoffmann drog slutsatsen att receptorn som kodas av Toll-genen var inblandad i att känna av patogena mikroorganismer, och att Toll-aktivering krävdes för ett framgångsrikt försvar.

Bruce Beutler och hans forskargrupp letade samtidigt efter den receptor som binder lipopolysackarid, LPS, som bildas av många patogena bakterier. När receptorn binder LPS utlöses den inflammatoriska reaktionen, men i alltför stora mängder kan LPS utlösa potentiellt livshotande septisk chock.

Receptorerna var identiska

Beutler och medarbetare upptäckte att arvsmassan hos möss som saknade förmåga att reagera på LPS hade en mutation i en gen som liknar bananflugans Toll-gen. Den Toll-liknande receptorn och den LPS-receptor de letade efter efter var alltså identiska.

Hoffmann och Beutler kunde visa att däggdjur och bananflugor använder likartade molekyler för att aktivera det medfödda immunförsvaret vid kontakt med patogener.

Upptäckterna blev startskott för en explosiv forskningsutveckling. Nu har ett tiotal Toll-liknande receptorer identifierats hos människor och möss. Individer med vissa mutationer i dessa receptorer har ökad känslighet för infektioner, medan andra genetiska varianter är förenade med ökad risk för kroniska inflammationssjukdomar.

Styr förvärvad immunitet

År 1973 upptäckte Ralph Steinman, professor vid Rockefeller University, en ny celltyp som han döpte till dendritceller. Han visade att dendritcellerna får signaler från det medfödda immunförsvaret och med hjälp av dessa bestämmer om T-cellerna ska initiera förvärvade immunreaktioner eller inte. Härigenom kan immunsystemet reagera på patogena bakterier och virus men undvika att attackera kroppsegna molekyler.

Steinman själv dog för bara några dagar sedan vid 69 års ålder av pankreascancer. Han lyckades dock att förlänga sitt liv med en immunterapi baserad på dendritceller, en behandling som han själva varit med om att utveckla.

Enligt stadgarna är det inte tillåtet att ge priset till en person som senare avlidit. Priset får dock tillfalla en person som utsetts till pristagare men avlidit innan han eller hon mottagit priset, skriver Nobelstiftelsen med anledning av beslutet.

David Finer

Källa:

Senast ändrad