Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya epilepsirekommendationer ger fler läkemedel att välja på

Nya epilepsirekommendationer ger fler läkemedel att välja på

Publicerat 2011-02-07

Läkemedelsverket har publicerat nya rekommendationer för farmakologisk behandling av epilepsi. Det är första gången på 14 år. Kloka Listan 2011 tar hänsyn till ändringarna. Äldre medel har kompletterats med några nya.

Läkemedelsverket rekommenderar alltjämt karbamazepin som förstahandsbehandling vid fokala epilepsianfall och valproat vid generaliserade anfall.

Med i Kloka Listan 2011

- Kloka Listan-rekommendationerna 2011 är anpassade till de nya rekommendationerna från Läkemedelsverket. De rekommendationer om epilepsibehandling som finns på Janusinfo stämmer i stort överens med Läkemedelsverkets. Våra rekommendationer är mindre omfattande eftersom de delvis riktar sig till en bredare målgrupp. Läkemedelsverkets rekommendationer tar dessutom inte riktigt samma hänsyn som Kloka Listan till vissa andra faktorer som exempelvis sortimentbredd och pris, säger docent Mia von Euler, ordförande i expertrådet för neurologi och överläkare, Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset.

Fler preparat tas upp bland förstahandsval. I de nya riktlinjerna har nya medel som lamotrigin och levetiracetam lagts till som kompletterande förstahandspreparat till de äldre. Andra preparat som är alternativa förstahandsval vid vissa anfallsformer är oxkarbazepin och etosuximid. De nya rekommendationerna betonar vikten att inleda behandling med endast ett läkemedel, som oftast ger tillräcklig effekt. Fler läkemedel ökar interaktionsrisken, och det blir svårare att härleda eventuella biverkningar. Rekommendationerna innehåller också en del om behandling av epilepsi under graviditet.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Ny rekommendation för behandling av epilepsi. Nyhet 2011-02-02

Senast ändrad