Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya läkemedelsindikationer ska kunna patentskyddas

Nya läkemedelsindikationer ska kunna patentskyddas

Publicerat 2011-02-18

Patentlagen ska förtydligas så att det går att ta patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne, alltså för senare medicinska indikationer. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss från den 10 februari.

Patentlagen ska förtydligas så att det går att ta patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne, alltså för senare medicinska indikationer. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss från den 10 februari.

Kravet på att en uppfinning ska vara ny ska inte hindra patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne, resonerar regeringen.

Förslaget innebär ett angeläget förtydligande för läkemedelsuppfinningar men betyder inte att patentområdet utvidgas eller att det tillkommer några nya möjligheter till patentskydd.

Den föreslagna ändringen av patentlagen (1967:837) är i samklang med skrivningen i den europeiska patentkonventionen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

David Finer

Källa:
  1. Lagrådsremiss. Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden. 2011-02-10

Senast ändrad