Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya riskgrupper och sänkt åldersgräns för antivirala medel i uppdaterade råd vid influensa

Nya riskgrupper och sänkt åldersgräns för antivirala medel i uppdaterade råd vid influensa

Publicerat 2011-09-23

Även barn under ett år kan få antivirala läkemedel både profylaktiskt och terapeutiskt. Nya riskgrupper har tillkommit. Det framgår av uppdaterade rekommendationer från Läkemedelsverket och referensgruppen för antiviral terapi (RAV).

Läkemedelsverket och RAV har uppdaterat den tidigare rekommendationen för behandling och profylax av influensa med antivirala medel från år 2007. RAV är en oberoende expertgrupp vars styrelseledamöter utses av Svenska Läkaresällskapet och Smittskyddsinstitutet.

Huvudbudskapet är att årlig vaccination av medicinska riskgrupper är första prioritet. Antivirala läkemedel är att betrakta som komplement till vaccination. Läkemedlen kan användas såväl profylaktiskt som terapeutiskt.

Nya riskgrupper

I de uppdaterade rekommendationerna har riskgrupperna för influensa A(H1N1) 2009 (det virus som orsakade pandemin 2009/2010) setts över. De omfattar nu också:

  • patienter med kronisk lever- eller njursvikt
  • astma, (för barn och ungdom gäller svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning)
  • extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • neuromuskulära funktionshinder hos barn
  • gravida kvinnor (även till kvinnor 2 veckor post partum).

Ny indikation

I rekommendationerna påpekar Läkemedelsverket också att det 2009 infördes en ny indikation för oseltamivir (Tamiflu), att läkemedlet kunde användas för behandling av barn yngre än ett år med A(H1N1) 2009-influensa. Sådan administrering ska ske efter individuell bedömning av den behandlande läkare, där den potentiella nyttan av behandling vägs mot den potentiella risken.

Verket betonar också att den rekommenderade dosen hos spädbarn yngre än ett år baseras på begränsade farmakokinetiska data.

Uppdatering om resistens

Vidare innehåller rekommendationen uppdatering om antiviral resistens och om behandlingseffekt av neuraminidashämmare mot säsongsinfluensa och pandemisk influensa.

Läkemedelsverket skriver att antiviral behandling bör sättas in så tidigt som möjligt och som regel senast inom två dygn efter symtomdebut. Men enligt kliniska studier kan antiviral terapi vara effektiv hos sjukhusvårdade patienter med svår sjukdom orsakad av influensavirus även mer än 48 timmar efter sjukdomsdebuten.

David Finer

Källa:
  1. Behandling och profylax mot influensa med antivirala medel – uppdaterad rekommendation. Information från Läkemedelsverket 5:2011

Senast ändrad