Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ny nationell webbplats om psykisk ohälsa och äldrevård

Ny nationell webbplats om psykisk ohälsa och äldrevård

Publicerat 2011-06-01

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny nationell webbplats, Kunskapsguiden, för alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg inom områdena psykisk ohälsa och äldre.

kunskapsguiden.se


Kunskapsguiden (www.kunskapsguiden.se) samlar material från myndigheter och andra viktiga aktörer. Till exempel finns här behandlingsriktlinjer, handböcker och patientbroschyrer.

Webbplatsen drivs av Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket, SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting.

Till Kunskapsguiden »

Jenny Stenbacka

Senast ändrad