Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nyttan med Champix överväger hjärt-kärlriskerna

Nyttan med Champix överväger hjärt-kärlriskerna

Publicerat 2011-07-26

En metaanalys visar en något förhöjd frekvens hjärt-kärlbiverkningar hos vareniklinbehandlade jämfört med placebo. Men nyttan överväger riskerna, anser den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Metaanalysen, som publicerats i kanadensiska läkarsällskapets tidskrift, bygger på 14 randomiserade kontrollerade studier. Totalt ingick 8216 personer som behandlats med antingen Champix eller placebo i upp till ett år.

Studien undersökte förekomst av hjärtattack, stroke, störning av hjärtrytmen, hjärtsvikt samt död relaterad till hjärt- och kärlsjukdom. Den största studien inkluderade över 700 patienter med redan känd hjärt- och kärlsjukdom.

Små sjukdomsskillnader

Hjärt- och kärlsjukdom var sällsynta i båda grupperna men något vanligare i gruppen som fick Champix (1.06 %) jämfört med placebogruppen (0.82 %). Det fanns ingen skillnad i dödlighet mellan grupperna.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP konstaterar dock att metaanalysen hade begränsningar. Därför gick det inte att dra helt säkra slutsatser från den.

I produktresumén finns sedan tidigare viss information om hjärt- och kärlbiverkningar, men den kommer nu att uppdateras. År 2010 hämtade ca 25 000 personer i Sverige ut minst ett recept på Champix.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyttan med Champix (vareniklin) överväger riskerna för hjärt- och kärlbiverkningar. Nyhet 2011-07-22.
  2. Singh S, Loke YK, Spangler JG, Furberg CD. Risk of serious adverse cardiovascular events associated with varenicline: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2011 Jul 4. [Epub ahead of print]. Pubmed

Senast ändrad