Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Oförsäkrade läkemedel kan fortsätta säljas

Oförsäkrade läkemedel kan fortsätta säljas

Publicerat 2011-02-22

Regeringens tidigare planer på att stoppa oförsäkrade läkemedel i högkostnadsskyddet skjuts på en obestämd framtid. Det bekräftar socialminister Göran Hägglunds presschef Martin Kits för Janusinfo. Sedan 2006 måste läkemedel på Kloka Listan ingå i läkemedelsförsäkringen.

I april presenterade socialdepartementet ett förslag till ny lagstiftning, som skulle börja gälla den 1 januari i år. Den nya lagen skulle tvinga företag som vill sälja läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet att ansluta sig till läkemedelsförsäkringen eller en likvärdig försäkring.

Oförsäkrade läkemedel

Läkemedelsindustrins branschorganisationer hade tidigare påpekat för regeringen att ovetande patienter kan få läkemedel förskrivna som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen. Det gäller läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet och som apoteken därför måste sälja vid generiskt utbyte. Den nya lagen skulle börja gälla den 1 januari i år.

Men socialminister Göran Hägglund har ändrat sig. Socialdepartementets jurister har avrått från lagstiftning. Regelverket är komplext och omfattande. Det anses i stort sett omöjligt att skapa en heltäckande lagstiftning, och risken är att det kan i stället kan bli en försämring för patienterna.

Ingen massflykt från försäkringen

Martin Kits, presschef hos socialministern bekräftar beslutet.
– Vi kommer inte att lägga något förslag nu. Vi tog initiativet efter oroande signaler med kopplingar till ”Månadens vara”. Men det har inte skett någon massflykt från försäkringen. Försäkringens täckningsgrad ligger på över 98 procent, och trenden är positiv, så vi är beredda att ta den risken. Men vi följer utvecklingen och om vi ser en negativ trend av att allt färre ansluter sig till Läkemedelsförsäkringen så får vi ta upp frågan igen, säger Martin Kits.

Sedan 2006 ska läkemedel som rekommenderas i Kloka Listan omfattas av läkemedelsförsäkringen.

David Finer

Källa:
  1. Anvisningar till Kloka Listan 2011-02-17

Senast ändrad