Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Överklagad upphandling om HPV-vaccin väcker kraftiga reaktioner

Överklagad upphandling om HPV-vaccin väcker kraftiga reaktioner

Publicerat 2011-09-23

Den allmänna HPV-vaccineringen skjuts återigen upp då Cervarixtillverkaren GSK överklagat upphandlingsbeslutet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting ska undersöka om vaccineringen kan starta i Stockholm ändå.

Det handlar om en andra upphandling av ett HPV-vaccin mot livmoderhalscancer med de två konkurrenterna Sanofi Pasteur MSD:s Gardasil och GSK:s Cervarix. Beslutet berör omkring en halv miljon flickor och är värt omkring 250−300 miljoner kronor årligen.

Glaxo Smith Kline GSK vann den första upphandlingen med hänvisning till att de var billigare än konkurrenten, men beslutet överklagades och upphandlingen fick göras om av formella skäl.

I den andra upphandlingen valdes Gardasil, men beslutet har alltså återigen överklagats till förvaltningsrätten.

Negativa reaktioner

Beskedet om ytterligare förseningar har väckt kraftiga negativa reaktioner bland politiker, vårdpersonal, patientföreträdare och journalister.

Bo Claesson, handläggare på avdelningen för vård och omsorg inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger till Janusinfo att de upprörda reaktionerna är väntade. Överklagandet till förvaltningsdomstolen har låst processen.

− Förra gången tog processen ett halvår efter överklagandet. Vi får hoppas att påtryckningar från olika håll den här gången kan påskynda rättsprocessen. Men lagen om offentlig upphandling måste följas, säger Bo Claesson.

Översynsuppdrag inom SLL

I Stockholm har hälso- och sjukvårdsnämnden gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att se över om vaccinationen kan starta i Stockholm ändå.

- Vi massvaccinerar inte just i dag. Men sista ordet är inte sagt, säger Henrik Almkvist. chefläkare på SLL, till Janusinfo.

I en artikel i Dagens Nyheters nätupplaga skriver Stig Nyman (KD), landstingsråd inom Stockholms läns landsting med ansvar för forskning, utveckling och patientsäkerhet att ”det är oerhört frustrerande att viktiga politiska beslut som jag varit med om att fatta, beslut som räddar liv, inte kan genomföras för att varje stycke i en upphandling överprövas.”

Nyman vill att partikamraterna, de ansvariga ministrarna Göran Hägglund (KD) och Stefan Attefall (KD) snabbt ska utreda hur man kan få ett undantag för hälso- och sjukvård i lagen om offentlig upphandling. Sådana undantag finns i våra grannländer, skriver han.

Läkare kräver genomlysning

I en artikel på DN Debatt har företrädare för GSK framfört att företaget vill undvika en rättsprocess. Att företaget ändå överklagat motiveras med att man inte vill förlora en upphandling på felaktiga grunder samt att flickorna riskerar att erbjudas ett sämre skydd. Enligt GSK skyddar Cervarix i 93 procent av precancerfall mot 43 procent för Gardasil.

Med hänvisning till dessa siffror ifrågasätter också fyra läkare från Umeå, Stockholm och Örebro på Svenska Dagbladets debattsida de av SKL framförda jämförelsesiffrorna för de två vaccinernas effektivitet och efterlyser nu en oberoende, offentlig genomlysning av de vaccinerna.

Vaccinerna ger likartat skydd

Läkemedelsverket förklarade på fredagen i ett nyhetsmeddelande sitt tidigare uttalande att såväl Gardasil som Cervarix ger ett 90-100 procentigt skydd om vaccinet ges före sexdebuten. Verket anför bland annat följande:

Det utvärderingssmått som använts i studierna och som legat till grund för läkemedelsverkets bedömning är antal fall av cellförändring orsakad av HPV 16 eller 18 av en viss svårighetsgrad (cervical intraepithelial neoplasia CIN ≥ 2) hos vaccinerade jämfört med ovaccinerade.

Skyddet mot sådana cellförändringar bland kvinnor som inte tidigare har varit infekterade med HPV 16 eller 18 är över 90 procent för såväl Gardasil som Cervarix.

Läkemedelsverket menar att resultaten för denna grupp är mest relevant för den åldersgrupp som nu är aktuell för vaccination i Sverige. De två HPV-typerna 16 och 18 orsakar 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.

Till skillnad från Cervarix har därutöver Gardasil även dokumenterad effekt mot kondylom.

David Finer

Senast ändrad