Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Påverka framtidens vårdgivarstöd

Publicerat 2011-11-11

Vi söker läkare och sjuksköterskor, som är kliniskt verksamma i Stockholms län, och som vill delta i diskussioner kring Stockholms läns landstings framtida webbaserade informations- och kunskapsstöd för vårdgivare.

Diskussionstillfällen kommer att hållas under i första hand vecka 48, 49 eller 50 men även eventuellt under nästa år. Tillfällena blir i workshopform (på 2 timmar under sen eftermiddag) och genomförs av konsultbolaget Alenio på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Vid intresse mejla namn, yrke, arbetsplats och telefonnummer till: inger.marshall@alenio.se.

Senast måndagen den 21 november vill vi ha din intresseanmälan!

Senast ändrad