Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Risk för atypiska frakturer med bisfosfonater

Risk för atypiska frakturer med bisfosfonater

Publicerat 2011-05-17

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP konstaterar att ovanliga atypiska lårbensfrakturer kan uppkomma vid långvarig behandling med bisfosfonater mot osteoporos.

Nyttan bedöms fortfarande vara större än riskerna när bisfosfonater förskrivs inom de godkända indikationerna, men en varningstext kommer att införas i produktresumé och bipacksedel för samtliga bisfosfonater.

Den optimala behandlingstiden med bisfosfonater mot osteoporos är inte fastställd. Behovet av fortsatt behandling bör utvärderas kontinuerligt baserat på en individuell nytta-risk bedömning för varje patient, i synnerhet efter en behandlingstid på fem år eller mer.

– Det bör poängteras att den frakturreducerande effekten av bisfosfonatbehandling, åtminstone under de första 3-5 årens behandling, förefaller vida överstiga risken för atypiska frakturer. Förekomsten av dessa frakturer bör därför inte medföra att man blir mer restriktiv att sätta in behandling med bisfosfonater, mycket talar snarast för att det i dag föreligger en underbehandling med bisfosfonater av patienter med osteoporos, säger Mats Palmér, docent, överläkare, kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset, och medlem i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Däremot anser Mats Palmér att det finns anledning till att man individuellt överväger att åtminstone temporärt sätta ut bisfosfonatbehandlingen efter 3-5 år.

– Att ersätta bisfosfonater med denosumab (Prolia) är knappast något alternativ då denosumab är en ännu starkare resorptionshämmare än bisfosfonater och risken för atypiska frakturer tros vara kopplad till just resorptionshämningen, säger han.


Fredrik Hed, frilansjournalist

Källa:
  1. European Medicines Agency. European Medicines Agency concludes class review of bisphosphonates and atypical fractures. Press release 2011-04-15
  2. Läkemedelsverket. Bisfosfonater och atypiska frakturer. Nyhet 2011-04-15

Senast ändrad