Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Satsa stort på it och utbildning för att utnyttja läkemedelsdata

Satsa stort på it och utbildning för att utnyttja läkemedelsdata

Publicerat 2011-03-04

Möjligheten att jämföra data om förskrivna respektive uthämtade läkemedel ger värdefull kunskap. Men stora satsningar på datasystem och utbildning krävs om vården och patienterna ska ha verklig nytta av de nya data som landstingen fått tillgång till. Det skriver en grupp distriktsläkare och forskare i Läkartidningen utifrån en Stockholmsstudie.

Sedan juni 2010 har landstingen tillgång till individdata om svenskarnas utköp av receptbelagda läkemedel från Apotekens Service AB. Motsvarande data har sedan 2005 funnits i Socialstyrelsens läkemedelsregister.

I en studie vid de två husläkarmottagningarna Täby Centrum Doktorn och Vårby vårdcentral i Stockholms län jämfördes data över uthämtade läkemedel med uppgifter om förskrivna läkemedel från vårdcentralernas journalsystem.

Mätte patienternas utköpsföljsamhet

I studien analyserades bland annat hur många av patienterna som fick vissa läkemedel mot högt blodtryck och förhöjda blodfetter som kvarstod på behandlingen efter ett år. Det är välkänt att den så kallade följsamheten med behandling minskar över tid.

Merparten av alla patienter köpte ut de vanligast förskrivna recepten. Däremot avbröt upp till 30 procent av patienterna lipidsänkande respektive blodtryckssänkande behandling under förs­ta året efter nyinsättningen.

Fler läkemedel med åldern

Flera olika förskrivare var inblandade i patienternas läkemedelslista. Medelantalet substanser per patient ökade vid båda vårdcentraler med stigande ålder: från 1,8 i åldersgruppen 0–14 år till drygt 6 för dem över 75 år. Dessa patienter köpte i genomsnitt ut ytterligare tre substanser på recept utfärdade av andra vårdgivare.

Studien genomfördes med hjälp av två apotekarstuderande vid Uppsala Universitet. Från Medicinskt kunskapscentrum (MKC), Stockholms läns landsting deltog Björn Wettermark, apotekare och chef för enheten Analys och Jämförelser.

David Finer

Källa:

Senast ändrad