Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Se över mässlingsskydd inför utlandsresa

Se över mässlingsskydd inför utlandsresa

Publicerat 2011-04-26

Mässlingsutbrott pågår i flera europeiska länder. Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen rekommenderar därför att ovaccinerade barn som är äldre än 9 månader ska vaccineras mot mässling inför utlandsresa. Även vuxna som inte har haft sjukdomen och inte har vaccinerats med två doser bör se till att bli vaccinerade om de ska åka utomlands.

Flest mässlingsfall har förekommit i Frankrike – drygt 3 700 fall anmäldes under januari till februari i år. Från Själland i Danmark rapporterades under årets tre första månader 30 fall [1].

Andra länder med pågående utbrott är Bulgarien, Schweiz, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien, Serbien, Turkiet, Makedonien och Storbritannien. Hittills i år har totalt 24 länder i WHO:s europeiska region rapporterat mässlingfall.

Sedan årsskiftet har även tio fall konstaterats i Sverige, de flesta smittade utomlands.

Första dos normalt vid 18 månader

I Sverige ges kombinationsvaccinet mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR) två gånger. Första dos ges normalt vid 18 månaders ålder och andra gången i skolan. (För barn födda år 2001 och tidigare ges boosterdosen vid 12 års ålder men för barn födda år 2002 och senare ges boosterdosen vid 6 till 8 års ålder).

Om barnet ska vistas utomlands kan första dosen MPR-vaccin ges redan från 9 månaders ålder. Men om första dosen ges före 12 månaders ålder ska den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder också ges. De maternella antikropparna av IgG-karaktär som överförs via placenta till barnet kan kvarstå upp till ett års ålder och störa vaccinationsanslaget [2].

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Smittskyddsinstitutet. Se över ditt vaccinationsskydd mot mässling vid utlandsresa. Nyhet 2011-04-20
  2. Expertgruppen för vaccinationer. Barnvaccinationer

Senast ändrad