Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Skillnader i uppgifter om patientens läkemedel kan äventyra säkerheten

Skillnader i uppgifter om patientens läkemedel kan äventyra säkerheten

Publicerat 2011-09-16

Avvikelser mellan läkemedelsuppgifterna i olika register kan äventyra patientsäkerheten. I en Kalmarstudie var överensstämmelsen mellan registren bara 55 procent. Problemet är välkänt men potentiellt allvarligt, kommenterar apotekaren Björn Wettermark, chef för enheten för analys och jämförelser, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Studien presenteras i tidskriften Journal of Pharmacoepidemiology and Drug Safety. Syftet var att studera hur väl patienters egen uppfattning om vilka läkemedel de tar stämmer överrens med uppgifterna i läkemedelslistan från elektroniska journalen och listan över läkemedel som hämtats ut på apoteket.

Undersökningsmaterialet var 161 patienter från en vårdcentral i Kalmar med diagnoserna hjärtsvikt, diabetes eller osteoartrit. Av dessa medverkade 66 individer.

Många avvikelser

Över 80 procent av dessa patienter hade åtminstone en avvikelse. Totalt var det bara 55 procents överensstämmelse mellan uppgifterna i läkemedelslistan i journalen och listan över uthämtade läkemedel.

Forskarnas slutsats är att omfattningen av felaktig förskrivningsinformation är betydande och därmed också risken för läkemedelsfel i primärvården.

– Det är svårt att bedöma vilka risker den bristande överrensstämmelsen i realiteten inneburit för patienterna. Dels så är alla "brister" inte lika allvarliga, dels så är det svårt att veta vilken källa som är den mest korrekta, säger Björn Wettermark, chef för enheten för analys och jämförelser, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Gemensam databas

Klart är dock att denna studie stämmer överrens med tidigare studier och visar på vikten att vi får en gemensam nationell ordinationsdatabas med gemensam information om alla patienters aktuella och historiska ordinationer, fortsätter han.

Björn Wettermark tillägger att det pågår ett arbete med detta, men att det kommer att dröja flera år innan den gemensamma ordinationsdatabasen är på plats.

– Tills dess är det viktigt att för det första poängtera förskrivarnas ansvar att hålla läkemedelslistan aktuell efter varje besök. För det andra gäller det att för patienterna poängtera att listan över uthämtade läkemedel på apotek inte får ses som en lista över de läkemedel patienterna skall ta, säger Björn Wettermark.

David Finer

Källa:
  1. Anders Ekedahl, Helen Brosius, Julia Jönsson, Hanna Karlsson, Maria Yngvesson. Discrepancies between the electronic medical record, the prescriptions in the Swedish national prescription repository and the current medication reported by patients. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Senast ändrad