Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Socialstyrelsen vill skärpa kraven på tillgång till läkemedelsavstämningar

Socialstyrelsen vill skärpa kraven på tillgång till läkemedelsavstämningar

Publicerat 2011-06-09

Vården ska bli skyldig att erbjuda läkemedelsavstämningar till personer som är 75 år eller äldre och har minst fem olika läkemedel. Dessutom ska strukturerade genomgångar av läkemedel erbjudas till patienter som har problem orsakade av felaktig medicinering. Det föreslår nu Socialstyrelsen.

Med hjälp av enkätsvar från 625 vårdcentraler och intervjuer med läkare har Socialstyrelsen kartlagt hur vården av äldre patienter fungerar i den öppna vården och särskilda boenden. Resultaten redovisas i rapporten Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning: Läkarens roll [1].

– 62 procent av vårdcentralerna anger att tidsbrist är den vanligaste orsaken till att man inte erbjuder genomgångar av en äldre persons läkemedel, säger utredaren Johan Fastbom i ett uttalande på
Socialstyrelsens webbplats [2].

Vill skärpa föreskrifterna

Socialstyrelsen vill nu skärpa föreskrifterna för läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och går ut med ett förslag på remiss [3].

Enligt förslaget ska personer som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel erbjudas läkemedelsavstämningar när de för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker den öppna vården eller läggs in på sjukhus.

– Varje vårdgivare ska dessutom erbjuda läkemedelsgenomgångar till patienter som har problem som beror på läkemedel, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör i ett uttalande på
myndighetens webbplats [2].

 

Fakta Definitioner läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgång [3]

Läkemedelsavstämning innebär kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel för att såväl hälso- och sjukvårdspersonal som patient ska få en samlad och aktuell bild av gällande ordinationer och använda läkemedel.

Läkemedelsgenomgång innebär granskning, bedömning och eventuell justering avordinationer för en viss patient och patientens läkemedelsanvändning för att uppnå en effektiv och säker läkemedelsbehandling.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning – Läkarens roll. Rapport 2011
  2. Socialstyrelsen. Förslag om skärpta föreskrifter för läkemedelshantering. Nyhet 2011-06-08
  3. Socialstyrelsen. Remissversion av föreskrift för läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 2011. Socialstyrelsens författningssamling Vers 2011-05-31

Senast ändrad