Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Solljus ökar nedbrytningen av läkemedel i kroppen

Solljus ökar nedbrytningen av läkemedel i kroppen

Publicerat 2011-03-11

Solens UV-strålning stimulerar produktionen av D-vitamin i kroppen, vilket i sin tur kan öka mängden av leverenzymet CYP3A4, som svarar för nedbrytningen av många läkemedel.

Det är ett viktigt resultat av ny forskning vid avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, som publiceras i ett kommande nummer av tidskriften Drug Metabolism & Disposition.

Varierar med årstiderna

Studien visar att kroppens förmåga att bryta ner läkemedel varierar med årstiderna. Ljusare tider kan betyda att det för många läkemedel krävs högre doser för att nå samma effekter. Fyndet ger en ny förklaring till individuella skillnader i läkemedelseffekt, och hur den omgivande miljön kan påverka kroppens avgiftningsförmåga.

Underlaget är nära 70 000 prover från patienter som behandlas med immunosupprimerande läkemedel (takrolimus, sirolimus) i syfte att undvika avstötning vid transplantation. Koncentrationerna av dessa läkemedel uppvisar årstidscykler som nära återspeglar säsongsvariationer i kroppens D-vitaminnivåer. De högsta D-vitaminnivåerna uppnåddes vid just den tid på året när patienternas läkemedelskoncentrationer visade sig vara som lägst.

Många medel berörs

CYP3A4 anses vara kroppens viktigaste enzym i läkemedelsnedbrytningen, och många läkemedel kan därför beröras av fyndet. Effekten av D-vitamin på CYP3A4 har tidigare påvisats i in vitro-försök. Men den aktuella studien visar för första gången att mekanismen kan spela en viktig roll för läkemedelsbehandling av patienter, liksom att variation i solljusexponering skulle kunna påverka känsligheten för läkemedel hos enskilda individer.

David Finer

Källa:
  1. Jonatan D Lindh, Marine L Andersson, Erik Eliasson, Linda Björkhem-Bergman. Seasonal variation in blood drug concentrations and a potential relationship to vitamin D. DMD 24 februari 2011.

Senast ändrad