Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Stopp för HPV-vaccination ger skolhälsovården bekymmer

Stopp för HPV-vaccination ger skolhälsovården bekymmer

Publicerat 2011-04-19

Kammarrättens beslut att upphandlingen av HPV-vaccin ska göras om, skapar problem för skolhälsovården. – Med samma resurser måste vi nu vaccinera två årskullar nästa år. Det blir svårt för skolsköterskorna att hinna med, säger tillförordnad verksamhetschef Giselle Hedberg, Skolhälsan.

Under maj månad räknar landstingen med att en ny anbudsförfrågan ska gå ut. Om det inte blir ytterligare överklaganden skulle vaccineringen kunna komma igång under oktober månad, enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Ett år försenat.

Upphandling överklagades

Bakgrunden är att Sveriges landsting har genomfört en ramavtalsupphandling av vaccin mot livmoderhalscancer, HPV-vaccin. Upphandlingen vanns av GlaxoSmithKline AB.

Sanofi Pasteur MSD överklagade dock och begärde överprövning av upphandlingen, med argumentet att landstingen använt sig av en otillåten ramavtalstid. Kammarrätten beslöt då att upphandlingen måste göras om.

Att vaccinationerna kommer igång först läsåret 2011-2012 betyder att två årskullar måste vaccineras på en gång, de nya femteklassarna och de från året innan.

Logistiska problem

Giselle Hedberg, tillförordnad verksamhetschef, Skolhälsan:

– Vi måste förstås rätta oss efter detta, men det ställer till logistiska problem för verksamheten ute på skolorna. Vi stod i startgroparna för att börja vaccinera flickor i årskurs fem i april när det hela avblåstes. Skolsköterskorna hade ställt om sin ordinarie verksamhet. Ändå väntade vi så länge som möjligt eftersom läget var oklart.

– Nu måste vi vaccinera två årskullar nästa år och det blir svårt för skolsköterskorna att hinna med. Det blir fråga om ungefär 18 000 doser, eftersom två kullar om drygt 3000 flickor ska vaccineras tre gånger var. Det kommer säkert att innebära ökade kostnader under nästa läsår. Många föräldrar har också väntat och hört av sig. I framtiden skulle vi önska oss, att man inte beslutar om vaccination innan vaccinet finns att tillgå.

David Finer

Källa:
  1. Kammarrätten i Stockholm. Landstingens upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer ska göras om. Pressmeddelande 2011-03-23

Senast ändrad