Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Stor registerstudie om sjukdomsrisker med Pandemrix

Stor registerstudie om sjukdomsrisker med Pandemrix

Publicerat 2011-10-21

Pandemrixvaccination ökade inte risken för Guillain-Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller reumatoid artrit men gav något förhöjd risk för facialispares, paraestesier och inflammatorisk tarmsjukdom bland vaccinerade i medicinska riskgrupper. Det visar en stor registerstudie i Stockholm.

Bakom studien, som publiceras i British Medical Journal, står Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Ingen förhöjd risk

Bland stockholmare vaccinerades omkring varannan person med Pandemrix, 53 procent av 1,98 miljoner under åren 2009-2010. De vaccinerade ingick i ett register av vaccinerade som kopplades till en vårddatabas.

Risken för Guillain-Barré syndrom (akut muskelförlamning), multipel skleros, diabetes typ 1 eller reumatoid artrit var inte påverkad hos vaccinerade jämfört med ovaccinerade.

Något förhöjd risk

Däremot var risken något förhöjd för facialispares, paraestesier och för inflammatoriska tarmsjukdomar för vaccinerade i någon av riskgrupperna, när hänsyn tagits till ålder, kön, socioekonomisk status och vårdutnyttjande.

Personer i riskgrupperna vaccinerades under den tidiga fasen av vaccinationskampanjen från mitten av oktober 2009 och omkring en och en halv månad framåt. Hos vaccinerade i den senare fasen, från början av december 2009 fram till sista mars 2010 (majoriteten av befolkningen) sågs ingen riskökning för någon av sjukdomarna.

Antalet sjukdomsfall med narkolepsi i studien var för litet för att tillåta några slutsatser.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Ny svensk registerstudie i Stockholms län av sambandet mellan vaccination med Pandemrix och neurologiska och autoimmuna sjukdomar. Nyhet. 2011-10-18
  2. Bardage C, Persson I, Ortqvist A, Bergman U, Ludvigsson JF, Granath F. Neurological and autoimmune disorders after vaccination against pandemic influenza A (H1N1) with a monovalent adjuvanted vaccine: population based cohort study in Stockholm, Sweden. BMJ. 2011 Oct 12;343:d5956. doi: 10.1136/bmj.d5956. PubMed

Senast ändrad