Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Strokekampanj ska få fler att larma i tid

Strokekampanj ska få fler att larma i tid

Publicerat 2011-10-03

Den 7 oktober startar en treårig nationell strokekampanj riktad mot allmänheten. Men också vården ska känna till kampanjen, tycker docent Mia von Euler, överläkare, Södersjukhuset och ordförande i expertrådet för neurologiska sjukdomar.

Budskapen kommer att synas i media och via informationsmaterial, bland annat i väntrummen samt på strokekampanjen.se och uppdragsguiden.se.

- Personalen inom vården bör vara lite påläst. Trycket ökar säkert med fler patienter och frågor, säger Mia von Euler.

Varningssignaler lärs ut

Bakom kampanjen står Sveriges landsting och regioner. Syftet är att öka allmänhetens kunskaper om varningssignaler och att larma i tid. Om mungipan hänger snett, armen domnar och talet är sluddrigt, då ska man genast ringa 112.

Snabb handläggning är A och O, något som också finns med när stroketestet FAST bytts ut mot den nya nationella standarden AKUT, som står för motsvarande svenska Ansikte, Kroppsdel, Uttal och Tid.

– År 2008 utbildades all räddningspersonal på det gamla stroketestet med gott resultat. Nu har turen kommit till allmänheten. AKUT-testet ska en lekman klara av att göra, säger Mia von Euler.

Ökad patienttillströmning

Vården kan räkna med en ökad tillströmning av både äkta och falskt positiva fall. Även de senare kan vara medicinskt viktiga att få kontakt med, menar Mia von Euler.

– Olika beräkningar visar att trombolys sänker riskerna för ischemisk stroke med 20-25 procent, om alla med strokesymptom fick kontakt med vården direkt. Idag får knappt 8 procent av patienter med ischemisk stroke trombolys, delvis på grund av att de kommer in för sent. Sedan finns ju andra fördelar med att strokepatienter kommer till sjukhus tidigt, eftersom vi kan förebygga komplikationer och stabilisera metabola parametrar.

En inventering av strokevårdens resurser, som SLL gjorde hösten 2010, visar att de flesta verksamheter har god beredskap för att klara en ökad patienttillströmning på 5–10 procent, men Mia von Euler menar att akutmottagningarna får bereda sig på bråda dagar.

David Finer

Senast ändrad