Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tillfällig brist på Pulmicort

Publicerat 2011-02-21

På grund av produktionsproblem är Pulmicort inhalationsspray i doserna 100 och 200 mikrogram slut i lagren hos tillverkaren och i apotekens centrallager. Tillverkaren räknar med att bristsituationen är löst inom kort.

Läkemedelsverket har beviljat en dispensansökan från tillverkaren för att få sälja Pulmicort (budesonid) med finsk-svensk förpackning och produktinformation.

Företaget bedömer att Pulmicort inhalationsspray 100 mikrogram/dos åter kommer att finnas i lager från och med den 25 februari och att dosen 200 mikrogram kommer att finnas i lager från och med vecka 9.

Övriga pulmicortprodukter är inte påverkade utan finns att tillgå.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Tillfällig brist på astmaläkemedlet Pulmicort. Nyhet 2011-02-18
  2. Astra Zeneca. Störningar i produktion av Pulmicort inhalationsspray. Information 2011-02-18

Senast ändrad 2018-01-05