Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / TLV begränsar högkostnadsskyddet för rivaroxaban och apixaban

TLV begränsar högkostnadsskyddet för rivaroxaban och apixaban

Publicerat 2011-12-14

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att antikoagulantiamedlen Xarelto (rivaroxaban) och Eliquis (apixaban) bara ska ingå i högkostnadsskyddet för indikationen förebyggande av venös tromboembolism hos vuxna som genomgått elektiv knä- eller höftledskirurgi.

Rivaroxaban ingår sedan år 2009 i högkostnadsskyddet för indikationen förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna som genomgått elektiv knä- eller höftledskirurgi. TLV har beslutat att detta från och med den 18 november också ska vara den enda subventionsberättigade indikationen.

Bakgrunden är att tillverkaren fått ett positivt yttrande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA om att läkemedlet även ska få användas för behandling av förmaksflimmer och djup ventrombos. Men TLV anser kostnadseffektiviteten vara högst osäker för behandling på dessa indikationer och har därför beslutat att istället begränsa högkostnadsskyddet till indikationen att förebygga VTE enbart hos vuxna som genomgått elektiv knä- eller höftledskirurgi.

För apixaban gäller samma begränsning som för rivaroxaban, alltså förebyggande behandling av VTE hos vuxna som genomgått elektiv knä- och höftledsplastik, men från den 9 december 2011.

David Finer

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Xarelto ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Beslut 2011-12-05
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Eliquis ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Beslut 2011-12-13

Senast ändrad