Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / TLV utser vetenskapliga råd från Stockholms läns läkemedelskommitté

TLV utser vetenskapliga råd från Stockholms läns läkemedelskommitté

Publicerat 2011-08-23

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket TLV har knutit till sig docent Eva Andersén-Karlsson och professor Roger Henriksson, ordförande respektive ledamot av Stockholms läns läkemedelskommitté som vetenskapliga råd. Totalt nio vetenskapliga råd ska bidra till att upprätthålla fortsatt hög kvalitet i verkets beslut.

Eva Andersén-Karlsson, överläkare, Internmedicin, Södersjukhuset är invald som representant för invärtesmedicin, medan Roger Henriksson, verksamhetschef, onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset är utsedd som specialistrepresentant för onkologin.

Tillsammans med sju andra vetenskapliga råd ska de bidra till att upprätthålla fortsatt hög kvalitet i verkets beslut om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Roligt och hedrande

Eva Andersén-Karlsson ser fram emot arbetet.

– Det känns roligt och hedrande. Meningen är att vi ska förse beslutsfattarna med bättre underlag för läkemedelsvärdering och beslut utifrån våra specialistperspektiv. Framförallt ska vi ge den medicinska bakgrunden i kommunikationen med företagen, säger Eva Andersén-Karlsson.

Mer struktur

TLV har även tidigare anlitat externa experter i utredningsarbetet, men nu ska arbetet struktureras mer.

– Alla är mycket meriterade experter inom medicin och har lång patientnära klinisk erfarenhet, vilket är värdefullt för våra utredningar, säger Lisa Landerholm, vetenskaplig koordinator på TLV i ett pressmeddelande.

TLV ska även anlita vetenskapliga råd inom tandvårdsområdet. Den fullständiga listan över TLV:s vetenskapliga råd inom medicin kan nås via nedanstående länk.

David Finer

Källa:
  1. Tandvårds- och Läkemedelsverket. TLV knyter till sig vetenskapliga råd. Pressmeddelande 2011-08-23

Senast ändrad