Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Topimax förlorar subvention

Publicerat 2011-12-20

Prisskillnader och frånvaro av utbytbarhet mellan likvärdiga produkter som innehåller substanserna lamotrigin, gabapentin och topiramat har inneburit att kostnaden för samhället har varit onödigt hög. Det anser Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Från och med den 1 januari 2013 utesluts därför Topimax (topiramat) ur högkostnadsskyddet, förutom i styrkan 15 mg. Lamictal (lamotrigin), Neurontin (gabapentin) och motsvarande generika kvarstår i högkostnadsskyddet fast med sänkta priser.

Gemensamt för dessa läkemedel är att de behandlar epilepsi och att de inte är utbytbara på apotek. Förutom epilepsi har dessa produkter även andra indikationer: Lamictal vid bipolär sjukdom, Neurontin vid perifer neuropatisk smärta och Topimax som profylax av migränhuvudvärk. Det finns inget stöd för att dyrare produkter ska användas vid någon av indikationerna, inte heller vid epilepsi, anser TLV.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Vi beslutar att Topimax inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. Beslut 2012-12-20

Senast ändrad