Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Uppdaterad information om förgiftningar och antidoter

Uppdaterad information om förgiftningar och antidoter

Publicerat 2011-08-19

En ny utgåva av häftet "Förgiftningar – behandlingsanvisningar och antidotlista" finns nu tillgänglig. Häftet innehåller dels ett särtryck av kapitlet om förgiftningar och antidotbehandling från nya Läkemedelsboken 2011–2012 och dels en lista över antidoter som kan vara lämpliga för sjukvården att ha i lager.

Skriften finns tillgänglig både i elektronisk form som en pdf och i en tryckt version.

Den tryckta versionen skickas ut till sjukvården nu under augusti månad. Ytterligare exemplar kan beställas från Giftinformationscentralen, på telefonummer 08-33 12 31.

På Giftinformationscentralens hemsida, www.giftinfo.se, finns även en databas med information om de viktigaste potentiella förgiftningssymtomen och de grundläggande behandlingsprinciperna. Databasen är tillgänglig för läkare utan kostnad.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Giftinformationscentralen
  2. Läkemedelsverket. Ny utgåva av Förgiftningar – behandlingsanvisningar och antidotlista. Nyhet 2011-08-19

Senast ändrad