Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationskampanjen förlängs

Publicerat 2011-12-06

De första influensafallen har nu kommit till Stockholm. Jämfört med förra året har hittills betydligt färre äldre och andra riskpersoner vaccinerat sig. Erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot influensa och pneumokocker förlängs därför ända till den sista februari.

Den senaste veckan har influensafall rapporterats både i södra och i norra delen av länet. När epidemitoppen kommer är dock svårt att säga, det kan dröja till januari-februari.

Anslutningen till vaccinationskampanjen har varit betydligt sämre än tidigare år. Hittills har mindre än hälften av personer som är 65 år, eller äldre, vaccinerat sig mot influensa. Motsvarande siffra samma tid förra året var cirka 60 procent. Bland personer ur riskgrupper under 65 år som har någon kronisk sjukdom är det, jämfört förra året, 21 procent färre (11 000 jämfört med 14 000) som har vaccinerat sig. Motsvarande siffror bland gravida är runt 50 procent färre (700 jämfört med 1500).

Hälso- och sjukvårdsdirektören har därför, på smittskyddsläkarens inrådan, beslutat att förlänga vaccinationskampanjen ända fram den sista februari 2012. Det innebär att de definierade riskgrupperna, utom gravida, får kostnadsfri vaccination mot influensa och pneumokocker till dess. För gravida gäller liksom tidigare att kostnadsfri influensavaccination erbjuds till dess att influensasäsongen är passerad.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Smittskydd Stockholm. Förlängning av kampanjperioden för influensa- och pneumokockvaccination av riskgrupper. Information 2012-12-02

Senast ändrad