Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Var uppmärksam på tromboemboliska händelser vid användning av Vivaglobin

Var uppmärksam på tromboemboliska händelser vid användning av Vivaglobin

Publicerat 2011-03-31

Arteriella och venösa tromboemboliska händelser har i sällsynta fall rapporterats i samband med användning av immunoglobulinet Vivaglobin subkutant eller då Vivaglobin av misstag givits intravenöst.

Laboratorieundersökningar har påvisat en viss koagulerande aktivitet i injektionsvätskan Vivaglobin. Den kliniska betydelsen av dessa fynd är för närvarande oviss. Företaget CSL Behring skriver i ett brev till hälso- och sjukvårdspersonal att de i fortsättningen enbart kommer att distribuera satser med låg sådan aktivitet [2].

Inga rapporter om arteriella och venösa tromboemboliska händelser (TEE) vid användning av Vivaglobin i Sverige har dock inkommit till Läkemedelsverket, men myndigheten uppmanar nu till skärpt uppmärksamhet [1].

Information till förskrivare från Läkemedelsverket:

  • Iaktta försiktighet vid behandling av patienter med kända riskfaktorer för TEE.
  • Vivaglobin är inte avsett för intravenös användning. Förvissa er om att inga kärl skadas när Vivaglobin ges subkutant.
  • Vivaglobin bör ges med rekommenderad infusionshastighet och patienten bör vara väl hydrerad.

Informera patienten om att omgående kontakta läkare om tidiga tecken på TEE uppträder. Dessa symtom kan vara andfåddhet, smärta och svullnad i en extremitet, fokala neurologiska symtom, bröstsmärta eller andra tecken på trombotiska eller emboliska händelser.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Vivaglobin – risk för tromboemboliska händelser. Nyhet 2011-03-29
  2. CSL Behring . Risk för tromboemboliska händelser om vivaglobin ges subkutant eller av misstag ges intravenöst. Brev till hälso-/sjukvårdspersonal 2011-03-28

Senast ändrad