Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Viktiga förändringar i Kloka Listan nästa år

Viktiga förändringar i Kloka Listan nästa år

Publicerat 2011-12-15

Den största förändringen i Kloka Listan 2012 är att diklofenak inte längre rekommenderas. Nytt är också rekommendationen av TNF-hämmande läkemedlen.

I dag offentliggörs Kloka Listan 2012. Webbversionen av nästa års Kloka Listan, inklusive motiveringar, kommer att finnas tillgänglig på Janusinfo den 18 januari 2012. En förteckning över förändringar i de rekommenderade läkemedlen för Stockholms län finns dock tillgänglig redan nu [1].

En förändring är att naproxen rekommenderas istället för diklofenak. Det på grund av att diklofenak har visats sig ge en ökad risk för hjärtinfarkt, även vid korttidsbehandling.

– Att vi tar bort diklofenak visar värdet av att följa upp läkemedelsbehandling under en längre period för att säkerställa biverkningsprofilen på ett preparat. Långsiktig forskning har gett oss ny kunskap om att ett av våra mest använda läkemedel kan ge allvarliga biverkningar, säger Eva Andersén Karlsson, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté.

TNF-hämmare används på god vetenskaplig grund vid reumatoid artrit och vid inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns sjukdom och ulcerös colit) och rekommenderas från och med nästa år, som ett alternativ när annan konventionell medicinsk behandling inte räcker till eller är olämplig.

En annan nyhet i Kloka Listan 2012 är att den omfattar ytterligare ett terapiområde: sexuellt överförbara sjukdomar. Doxycyklin rekommenderas vid klamydia och podofyllotoxin rekommenderas vid behandling av kondylom.

FAKTA KLOKA LISTAN

Kloka Listan är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar i öppen- och slutenvård med tillägg av läkemedel för breda indikationer i specialiserad vård.

Kloka Listan är resultatet av ett omfattande arbete. Stockholms läns läkemedelskommittés 21 expertråd ger förslag på rekommenderade läkemedel inom sina respektive expertområden. Expertrådens förslag presenteras för Stockholms läns läkemedelskommitté. Därefter fastställs rekommendationerna av läkemedelskommittén. Alla medverkande experter följer Stockholms läns läkemedelskommittés jävspolicy.

Kloka Listan finns i tre versioner; för läkare, för patienter och för beställning till läkemedelsförråd.

Jenny Stenbacka

Källa:

Senast ändrad