Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Viktminskningmedel med orlistat utreds efter rapporter om leverpåverkan

Viktminskningmedel med orlistat utreds efter rapporter om leverpåverkan

Publicerat 2011-09-27

En EU-utredning av antiobesitasläkemedel som innehåller orlistat (Xenical, Alli) har startats på grund av ett mindre antal rapporter om allvarliga leverbiverkningar.

Riskerna för leverpåverkan med orlistat har varit kända och följts av EU:s vetenskapliga kommitté CHMP sedan substansens introduktion på marknaden. Från år 1997 och fram till januari i år har ett 30-tal rapporter om allvarliga leverbiverkningar för läkemedel med orlistat inkommit till läkemedelsmyndigheterna i Europa. Biverkningsrapporterna har rört så väl Xenical 120 mg som Alli 60 mg. Samband mellan orlistat och biverkningarna har inte kunnat uteslutas.

Den vetenskapliga kommittén (CHMP) kommer nu att bedöma alla relevanta data rörande risken för leverskada vid behandling med orlistat.

Sammanlagt har omkring 50 miljoner människor använt orlistat sedan det godkändes. De i Sverige godkända läkemedel som innehåller orlistat är: Xenical 120 mg kapsel samt Alli 60 mg kapsel respektive 27 mg tuggtablett.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. European Medicines Agency. European Medicines Agency starts review of orlistat-containing medicines. Press release 2011-09-22
  2. Läkemedelsverket. Viktminskningspreparat som innehåller orlistat (Alli och Xenical) utreds efter rapporter om leverpåverkan. Nyhet 2011-09-23

Senast ändrad